Poskytované služby - daňové, účetní a finanční poradenství

Ing. Marie Pitková poskytuje komplexní služby v oboru účetnictví, daňového, účetního a finančního poradenství a v oblasti věnující se obchodnímu právu, převážně oblast konkurzu a likvidace. Jako daňový poradce, účetní a správce konkurzní podstaty působí v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina.

Daňové poradenství (služby daňového poradce):

 • Možnost posunu termínu podání daňového přiznání do 30.06.
 • Daňový poradce Vás zastoupí před správcem daně
 • Komplexní daňové poradenství (vše vyřídí daňový poradce)
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Společné zdanění manželů
 • Daň z přidané hodnoty
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitostí
 • Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí
 • Správa daní a poplatků
 • Sociální a zdravotní pojištění

Účetní služby (vedení účetnictví):

 • Účetní poradenství
 • Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)
 • Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
 • Účetnictví neziskových organizací
 • Účetnictví SVJ (Společenství vlastníků jednotek)
 • Personální evidence
 • Mzdová evidence - mzdové účetnictví
 • Podklady pro úvěrování
 • Rekonstrukce účetnictví z předchozích let
 • Účetní a daňový dohled
 • Kvalitní poskytování účetních služeb zaručeno certifikátem Bilanční účetní

Ostatní služby - správce konkurzní podstaty, likvidátor:

 • Finanční poradenství
 • Poradenství při zakládání společnosti
 • Poradenství v oblasti konkurzu a likvidace (Ing. Marie Pitková působí jako správce konkurzní podstaty a likvidátor
 • Vyhodnocování finančních ukazatelů
 • Jednání s úřady včetně správce daně
 • Zpracování písemného stanoviska na konkrétní otázky

Pro podrobnější informace nás kontaktujte nebo navštivte ve městě Žďár nad Sázavou, kraji Vysočina.

Ing. Pitková - Živnostenský list - daňové poradenství, vedení účetnictví Daňový poradce Ing. Marie Pitková - certifikát daňového poradce Bilanční účetní - zaručeno správné vedení účetnictví Osvědčení správce konkurzní podstaty, likvidátor