Majetek

V současné době není k prodeji žádný majetek

Odprodej majetku z konkurzu

Ing. Marie Pitková - správce konkurzní podstaty, likvidátor, si Vám dovoluje nabídnout prostřednictvím www prezentace majetek úpadců z konkurzů, ve kterých působí jako správce konkurzní podstaty. Pomocí níže uvedeného odkazu je možno vstoupit do www aplikace sloužící k prohlížení a rezervaci nabízených položek z majetku z konkurzů. Po rezervaci Vás bude kontaktovat správce konkurzní podstaty, který se s Vámi domluví na dalším postupu.

Seznam majetku

Pozor: rezervace předmětu neznamená, že daný předmět doopravdy obdržíte. Po zarezervování předmětu budete zkontaktováni správcem konkurzní podstaty, který si s Vámi dohodne cenu. Předměty se budou prodávat vždy nejvyšší nabídce. Pokud bude více nabídek ve stejné cenové úrovni, bude při rozdělování hrát roli čas rezervace.

Položky je možno rezervovat pouze po jednom druhu. Pokud máte zájem o větší množství předmětů z databáze, můžete se přímo spojit se správcem konkurzní podstaty, který se s Vámi dohodne na dalším postupu.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte přímo správce konkurzní podstaty Ing. Marii Pitkovou, kontaktní údaje možno nalézt zde. Kontakt je možno provést také prostřednictvím formuláře umístěného tamtéž.